We understand you are based in the USA or Canada? We will lead you to our sample platform Material Bank.

Please confirm below.

2TEC2 introduces its first Bio-based col­lection: Strata

2TEC2 lanceert met trots haar eerste bio-based collectie: Strata. Fossiele brand­stoffen in de garens van de geweven toplaag worden vervangen door plant­aardige materialen. Deze toename van 45% her­nieuwbare grond­stoffen resulteert in een mili­eu­be­wustere vloer. Een grote innovatie op vlak van duurzaamheid.

Wat is Bio-based?

Producten op biobasis zijn afgeleid van materialen van bio­logische oorsprong, zoals planten. Materialen die zijn ingebed in geo­logische formaties en gefos­si­liseerde materialen vallen hier niet onder.Het gebruik van Biobased’ producten leidt tot een ver­mindering van CO2-uitstoot, min­dergiftig afval en een lager energie- en water­verbruik tijdens de pro­duc­tie­processen. Kortom, de keuze voor bio­ge­baseerde materialen is een stap in de goede richting naar een duurzamere toekomst.

100% Recy­clebaar

Alle 2TEC2 tegels en planken zijn volledig recy­clebaar en ontworpen met het oog op cir­cu­lariteit. We zijn trots om koploper te zijn in onze sector en een nieuwe stap zetten naar duur­zaamheid. Laten we wat natuur in uw interieur brengen.

Kies uw installatiepatroon

Het ontwerp van de Strata-collectie is geïn­spireerd op de lagen van de aarde. Het lijnmotief van Strata leeft en ademt: met eindeloze variatie creëert het natuurlijke patroon fas­ci­nerende mar­keringen op de vloer​.De vloer­be­dekking kan op ver­schillende manieren worden gelegd, waardoor een uniek en geo­metrisch lij­nenspel ontstaat: diagonaal, kruisend of ruitvormig. Net als in de natuur zijn de moge­lijkheden eindeloos. Strata is ver­krijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en planken van 20 x 75 cm.