Award nieuws! Baan­brekende innovatie van 2TEC2 in geweven vloeren

2TEC2 is erg trots op de erkenning van de sector: we zijn geno­mineerd voor de INOVYN Awards met een baan­brekende innovatie die we nu op de markt brengen.

Innovatief geweven vinyl

Om de drie jaar beloont INEOS met de INOVYN Awards pioniers op het gebied van innovatie met vinyl. Projecten uit 24 landen en 3 con­tinenten deden mee aan de laatste INOVYN Awards – bedrijven, ont­werpers, academici, onder­zoeks­or­ga­nisaties en studenten streden om de hoogste eer.

Deze projecten zijn de beli­chaming van innovatie, helpen om aan­zienlijke voordelen te bieden binnen hun vakgebied en blijven de grenzen verleggen van wat mogelijk is met vinyl.

2TEC2 is erg trots op deze INOVYN erkenning, omdat we geno­mineerd waren voor de INOVYN 2022 Awards in een geza­menlijke ont­wikkeling met MCPP France.

Vinyl op bio­logische basis

Het gevierde onderwerp? Een bio-based vinyl ver­binding voor high-end tex­tiel­vloeren en wand­be­kle­dingstoe­passingen. De toplaag van de nieuwste 2TEC2 geweven vloeren is nu gemaakt van deze bio­ge­baseerde samen­stelling. De komende col­lecties met deze tech­nologie brengen design, dif­fe­rentiatie, duur­zaamheid, weerstand, een­voudige reiniging en bieden een breed scala aan kleuren.

We kunnen niet wachten om dit op de markt te brengen.

Innovatie is de sleutel

Door onze innovatie-inspanningen gaat onze industrie steeds verder in het ontdekken van nieuwe, inno­vatieve en duurzame toepassingen.