Care

Zorg voor planeet & mens

Toegewijd aan het ontwerpen van recy­clebare geweven vloeren.

2TEC2 is toegewijd aan het ontwerpen en pro­duceren van recy­clebare geweven vloer­op­lossingen. We streven naar de hoogste duur­zaam­heids­prestaties, terwijl we de wereld onder onze voeten behouden en beschermen.

Naar een CO2-neutrale productie met zonne-energie

We vangen zoveel mogelijk her­nieuwbare zonne-energie op door een enorme installatie van foto­vol­taïsche panelen op onze gebouwen. Hierdoor vermijden we elk jaar bijna 820 ton uitstoot van broeikasgassen.

Ener­gie­op­slag­systeem op batterijen

Een groot accu-ener­gie­op­slag­systeem (BESS) vergroot ons aandeel her­nieuwbare energie voor onze pro­duc­tie­ac­ti­viteiten door de opslag en het geop­ti­ma­liseerde gebruik van zonne-energie.

Een gezonde en veilige omgeving

Geen ftalaten

Onze vloertegels en rollen bevatten geen ftalaten. We geven om jouw vei­ligheid en gezondheid.

Geen zware metalen

2TEC2 vloeren bevatten geen zware metalen. We zorgen ervoor dat onze gebruikers niet worden bloot­gesteld aan gevaarlijke chemicaliën.

Een­voudige hygiëne

Met een een­voudige schoon­maak­routine zorgen 2TEC2 vloeren voor een vlekkeloze en gezonde omgeving. Meestal kan je het gebruik van scha­delijke chemische schoon­maak­middelen vermijden.

Goede lucht­kwaliteit binnenshuis

We zijn gecer­ti­ficeerd voor een zeer laag VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen). De unieke geweven structuur van 2TEC2-vloeren vangt vuil­deeltjes op en houdt ze vast tot de volgende rei­ni­gingsronde. Dit draagt bij aan een frisse en gezonde lucht­kwaliteit binnenshuis.

Een verfijnd inte­ri­eur­product, ontworpen om de wereld onder onze voeten te behouden.”

Het geluid van welzijn en productiviteit

Akoestiek speelt een belangrijke rol in het welzijn en comfort van mensen, vooral in een kantoor of hore­caruimte.

Onze akoestische backings SonoFelt®, zowel op tegels als op rollen, verlagen de decibellen aan­zienlijk en creëren een rust­gevende akoestische omgeving.

Uit­stekende akoestische prestaties

Zorg voor je gezondheid met een propere vloer

2TEC2 vloeren zijn heel gemakkelijk te reinigen, waardoor je per­soonlijke omgeving brandschoon en gezond blijft. Een frisse en aangename omgeving verhoogt het moreel.

2TEC2 is anti-allergeen, heeft schim­mel­werende eigen­schappen en is indien nodig bestand tegen ont­smet­tings­middelen.

Gemakkelijk schoon te maken

Mooie esthetiek en uit­muntende ontwerpen maken mensen gelukkig.