Bewijs van onze uitmuntendheid

Cer­ti­ficaten & labels

2TEC2 biedt uit­stekende prestaties op het gebied van kwaliteit en duur­zaamheid. Onze zorg voor gezondheid en milieu is een ver­plichting en een visie. Cer­ti­ficaten, labels en beoor­delingen stellen je in staat om onze belang­rijkste kenmerken op een objectieve en zeer strenge manier te beoordelen.

Compliance en certificaten

Veilig, gezond en performant

VOC’s (Vluchtige Organische Stoffen) van bouw­producten zijn een belangrijke oorzaak van lucht­ver­vuiling in huis. Daarom is het belangrijk dat bouw­producten zeer streng worden getest en geë­valueerd in onaf­han­kelijke labo­ratoria. Bij goed­keuring mag de producent verwijzen naar het des­be­treffende cer­tificaat. Deze labels en cer­ti­fi­ceringen worden gebruikt op nationaal of con­ti­nentaal niveau.

Het is belangrijk voor 2TEC2 dat eind­ge­bruikers ervan verzekerd zijn dat het 100% veilig is om onze producten te gebruiken. Daarom heeft 2TEC2 meerdere labels en cer­ti­ficaten voor de ver­schillende gebieden in de wereld waar de vloer­be­dekking wordt geïn­stalleerd en gebruikt.

REACH

Alle grondstoffen en materialen die 2TEC2 gebruikt, zijn geregistreerd, geëvalueerd en toegelaten volgens de REACH-richtlijn, zo is 2TEC2 REACH-compliant.

De REACH-verordening heeft als doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door een betere en snellere identificatie van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd, dan wel van buiten de Unie worden ingevoerd. Dit gebeurt op basis van de vier processen van REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen.

Download

CE: Europese Conformiteit

In Europa moeten alle textiele vloerbedekkingen een CE-markering hebben. Zonder deze markering mogen producten niet verkocht worden binnen de EU. Deze CE-markering moet ook zichtbaar zijn op de verpakking en op het technische gegevensblad.

Een CE-markering geeft het niveau aan waarop het product voldoet aan de normen voor gezondheid, veiligheid en energie.

UK-CA

De UKCA-markering wordt gebruikt voor producten die in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) worden verkocht.
De UKCA-markering is van toepassing op de meeste producten waarvoor voorheen de CE-markering gold. Aan welke technische eisen (soms 'essentiële eisen' genoemd) er voldaan moet worden voor de UKCA-markering, hangt af van de productspecifieke wetgeving voor het product.
Download

Franse VOS-ver­ordening: Emissions dans l’air intérieur (A+)

Alle 2TEC2-producten scoren A+. Het label "Emissions dans l'air intérieur" is een verplicht label voor bouwmaterialen die in Frankrijk worden verkocht. Het label geeft kopers en gebruikers informatie over de uitstoot van vluchtige organische stoffen door bouwmaterialen. Het label verdeelt de producten in 4 klassen: A+ (zeer lage emissies), A, B en C (zeer hoge emissies).

CDPH stan­daard­methode

De CDPH Standard Method staat voor de standaardmethode van het California Department of Public Health.

Vloerbedekkingsproducten van 2TEC2 zijn volgens de CDPH-methode getest door een gecertificeerd laboratorium. Op basis van de resultaten is vastgesteld dat deze 2TEC2-producten deze testen hebben doorstaan en bijdragen aan een veilig binnenmilieu. CDPH heeft een standaardmethode voor het testen en evalueren van VOS uit bronnen binnenshuis.

Alle gegevens en het testrapport zijn op aanvraag beschikbaar.

EN 717 – 1

De vloerbedekking van 2TEC2 bevat geen formaldehyde. Formaldehyde kan irritatie aan de ogen, neus en keel veroorzaken. Deze norm bepaalt de formaldehyde-emissie van het bouwmateriaal door middel van een kamermethode: een klimaatkamer onder gecontroleerde omstandigheden die overeenkomen met typische omstandigheden in het dagelijks leven.

Compliance en certificaten

Eco-labels

Eco-labels zijn mili­eu­cer­ti­ficaten die een product clas­si­ficeren op basis van de impact op het milieu gedurende de levenscyclus van het product. Ze worden geor­ga­niseerd door par­ti­culiere of openbare instellingen of bran­che­ver­e­nigingen en cer­ti­ficeren producten met een lage uitstoot. Aangezien deze labels, cer­ti­ficaten en regi­straties zich richten op gezondheid en duur­zaamheid, informeren ze hoe 2TEC2 bijdraagt aan een gezond milieu en een betere planeet.

M1

2TEC2 voldoet aan norm M1 voor de emissieclassificatie van bouwmaterialen. Het doel van de classificatie is de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage emissie te bevorderen om een gezond binnenmilieu te creëren. M1 staat voor lage emissies.

M1 omvat ook geurtesten die de aanvaardbaarheid van de geur van het materiaal bepalen.

Alle gegevens, de verklaring en het testrapport zijn op aanvraag beschikbaar.

Download

SundaHus

Vloerbekleding van 2TEC2 is opgenomen in de SundaHus database. Deze database bestaat uit stoffen, materialen en producten die worden gebruikt in de bouw en gebouwen. Het is een systeem voor bewuste materiaalkeuzes om een niet-toxisch gebouw met een langdurige waarde te garanderen.

De producten worden beoordeeld en krijgen een letter A, B, C of D, waarbij A het hoogst haalbare is. Aan 2TEC2 is een B-score toegekend, wat de hoogst mogelijke score is voor producten die vinyl bevatten.

Download

FloorScore

Vloeren van 2TEC2 zijn FloorScore-gecertificeerd. Met dit label is 2TEC2 betrokken bij het bevorderen van een veiligere, gezondere omgeving voor de eindgebruiker thuis of op het werk. FloorScore is een van de bekendste certificeringen in de VS en hanteert strenge eisen met betrekking tot VOS, om zo de luchtkwaliteit in huis te waarborgen.

Download

Indoor Air Comfort Gold

Alle vloerproducten van 2TEC2 hebben het IACG-label. Deze certificering garandeert dat het product voldoet aan de eisen voor lage productemissies. Dit label verenigt de meest relevante emissiespecificaties en vereisten in één enkele certificering. Elk product met het label Indoor Air Comfort Gold voldoet aan de wettelijke vereisten, zowel binnen de EU als wereldwijd.

Download

Compliance en certificaten

2TEC2 draagt bij aan gezonde gebouwen

Om u te helpen bij het behalen van cer­ti­ficering voor uw projecten met inter­na­tionaal gere­nommeerde cer­ti­fi­ce­rings­pro­gramma’s voor gebouwen, kan 2TEC2 een sub­stantiële bijdrage leveren in ver­schillende cate­gorieën en concepten. Dit geeft onze klanten de zekerheid dat gebouwen waarin onze vloer­op­lossing wordt gebruikt zo gezond en onschadelijk mogelijk zijn.

Voor LEED en BREEAM kan 2TEC2 bijdragen aan impact­ca­te­gorieën en ‑items zoals gezondheid en welzijn, akoestiek, bin­nen­lucht­kwaliteit, materialen en levenscyclus. Zo kan 2TEC2 tot wel 16 credits bijdragen voor BREEAM en tot zelfs 20 credits voor LEED. Voor WELL kan 2TEC2 u helpen met tot 2 Voor­waarden en 10 Opti­ma­lisaties in de concepten lucht, licht, geluid en materialen.

BREEAM

BREEAM is een toonaangevend milieubeoordelingssysteem voor masterplanningsprojecten en gebouwen.
Gebouwen worden geregistreerd om te werken aan het behalen van ESG-, gezondheids- en netto nuldoelstellingen.

Meer info

LEED

LEED v5 staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is een certificeringsprogramma voor groene gebouwen met een classificatiesysteem dat de milieuprestaties van gebouwen aanpakt op het gebied van gelijkheid, gezondheid, ecosystemen en veerkracht.

Meer info

WELL

WELL is een op bewijs gebaseerd stappenplan voor het toepassen van de WELL Building Standard om de gezondheid en het welzijn van jouw mensen en jouw organisatie te ondersteunen.

Meer info

Onze toewijding

Wij helpen uw gebouwen duurzamer te maken

Bouwplan

Bestel je stalen

Bij 2TEC2 geloven we vurig dat elke ruimte zowel com­fortabel als uniek esthetisch kan zijn. Onze func­tionele vloer­op­lossing com­bineert de duur­zaamheid en het makkelijk onderhoud van een harde vloer met de elegante look en geluids­iso­lerende eigen­schappen van tapijt. Bestel je staal en ontdek 2TEC2 van dichtbij.

Bestel staal