We understand you are based in the USA or Canada? We will lead you to our sample platform Material Bank.

Please confirm below.

Cir­cu­lariteit en recycling

Ons doel is om 0% fossiele grond­stoffen te gebruiken en volledig recy­clebaar te zijn.
Meer materialen op bio­logische basis, meer gerecycled materiaal en onze eigen recy­cling­fabriek zijn de belang­rijkste drijfveren om dit te bereiken.

Bio-based materialen in onze vloeren

We hebben een op Bio­ge­baseerd vinyl­mengsel ont­wikkeld voor de toplaag van onze geweven vloeren. Dankzij deze innovatie bestaat de geweven toplaag van onze col­lecties met dit kenmerk voor 45% uit materiaal op bio­logische basis, wat betekent dat het verbruik van nieuw fossiel materiaal met 45% wordt ver­minderd.

Bio-based materialen zijn afgeleid van materialen van bio­logische oorsprong zoals planten en zijn her­nieuwbaar. Het gebruik van bio­ge­baseerde producten leidt tot een ver­mindering van de CO2-uitstoot, minder giftig afval en een lager energie- en water­verbruik tijdens de pro­duc­tie­processen. Kortom, kiezen voor bio­ge­baseerde materialen is een stap in de goede richting naar een duurzamere toekomst.

Cir­cu­lariteit & recyclebaarheid

100% recyclable

Alle 2TEC2 tegels, rollen en planken zijn 100% recyclebaar.

Hoog­waardige materialen

Alle materialen die worden geïntroduceerd in onze circulaire productiecyclus worden zorgvuldig gecontroleerd op samenstelling en prestaties.

Ontworpen en gepro­duceerd voor circulariteit

2TEC2 is ontworpen en geproduceerd om te worden gerecycled en om steeds weer nieuwe 2TEC2-vloeren te regenereren, zonder aan sterkte of schoonheid in te boeten.

Gerecycled PET-materiaal

Voor elke 1000 m2 2TEC2 vloer­be­dekking her­ge­bruiken we het equivalent van 15.000 PET-flessen die anders op stort­plaatsen terechtkomen.

De afgelopen jaren hebben we het aandeel gerecycled PET in de vilten onderlaag van onze producten verhoogd van 6% naar 70%. We blijven onderzoeken en ont­wikkelen om dit aandeel nog verder te vergroten.

Onze nieuwe recyclingfabriek

Op weg naar een volledig circulair ecosysteem

Op slechts een paar kilometer van onze pro­duc­tie­locatie zal deze nieuwe faciliteit pro­duc­tieafval gebruiken en omzetten in materiaal voor nieuwe, sterke en aan­trek­kelijke tegels. Er verandert niets aan het visuele aspect, de sta­biliteit, de prestaties, de duur­zaamheid of andere kenmerken van onze vloeren. 

2TEC2 zet zich in om je vloeren duurzamer te maken. Als pioniers op dit gebied zien we een opwindende uitdaging in het bijdragen aan het behoud van de eindige hulp­bronnen van de planeet en willen we zorgen voor een sterke cir­cu­la­ri­teits­be­nadering binnen onze eigen activiteiten.

Beheer van afvalstromen

Her­winning van grondstoffen

We sorteren en orga­niseren al het pro­duc­tieafval van 2TEC2 om ervoor te zorgen dat het recy­clingproces optimaal verloopt. Garenafval, einde-bobijngarens, weef­over­schotten, snijafval, monsters, tegels van tweede kwaliteit en alle andere rest­ma­terialen worden zorgvuldig verzameld – zodat ze naar onze nieuwe recy­cling­fabriek kunnen worden gestuurd. Dit pre-con­su­men­tenafval’ kan in de recy­cla­ge­fabriek worden ver­snipperd en in ons pro­duc­tieproces worden geïn­tro­duceerd als basis­ma­teriaal voor nieuwe tegels of rollen vloerbedekking.