Duurzaamheid

Roadmap

Het is de visie en het streven van 2TEC2 om jouw vloeren duurzamer te maken. Ontdek hoe we dit bereiken in onze duurzaamheidsreis.

Wij zien niet alleen een spannende uitdaging, maar ook een toekomst in het evolueren van onze pro­duc­tiecyclus en onze producten naar een volledig circulair eco­systeem. Ons materiaal is sterk en duurzaam, wat talrijke her­ge­bruikrondes en recycling mogelijk maakt. En nu hebben we een werkelijk baan­brekende techniek ont­wikkeld om van de gere­cyclede materialen nieuwe 2TEC2-tegels en ‑rollen te maken.

Mijlpalen op weg naar circulariteit

2024 – 25: Een volledig cir­culaire toekomst

Wij streven naar volledig her­gebruik en recyclage van onze 2TEC2 vloeren, pro­duc­tieafval en rest­ma­terialen tot nieuwe 2TEC2 tegels of rollen.

2023: Introductie van bio­ge­baseerd materiaal in onze vloeren

Revo­lu­tionair voor ons type product: we lanceren onze vloeren met bio­ge­baseerd materiaal in de geweven toplaag. Een spec­taculair en concreet begin van de ver­mindering van fossiele materialen.

2022: Ontwerp voor circulariteit

Onze R&D‑afdeling heeft geïn­vesteerd in spec­ta­culaire doorbraken in onze eigen recy­cling­tech­nologie en pro­duct­ontwerp, waardoor onze groenere vloeren klaar zijn voor de toekomst.

2019: Duurzame kwaliteit

2TEC2 installeert een volledig geïn­te­greerde pro­duc­tiecyclus om een duurzame langdurige kwaliteit te garanderen en om onze eco­logische voetafdruk, ons ener­gie­verbruik en ons geop­ti­ma­liseerde afvalbeheer drastisch te verbeteren.

2019: ver­kleining van onze eco­logische voetafdruk

2TEC2 investeert in ultra­moderne pro­duc­tie­fa­ci­liteiten met een zonne-installatie en een warmteterugwinningssysteem. 

2017: Introductie van gere­cycleerd materiaal

De Acoustic Comfort Backing bevat 70 % gere­cy­cleerde PET.

2013: Her­gebruik van pre-consumentenafval

Res­terende garens worden slim gebruikt bij de productie van outdoor tapijten van ons zus­ter­bedrijf en andere producten.

2005: Langdurige duurzaamheid

Al vanaf het begin werden onze geweven vloeren gedesigned om duurzaam te zijn en lang mee te gaan.