We understand you are based in the USA or Canada? We will lead you to our sample platform Material Bank.

Please confirm below.

Ontwerpen in een periode van verandering

Bij 2TEC2 luisteren we naar en houden we rekening met wat architecten en ont­werpers denken. We gingen een samen­werking aan met het tijd­schrift Mix Interiors om te onderzoeken hoe we de ruimtes waarin we leven moeten ontwerpen in een periode van ver­andering, met name kli­maat­ver­andering. Op uit­nodiging van Mix Interiors zat Grace Agar, onze directeur voor het Verenigd Koninkrijk, rond de tafel met ver­schillende ont­werpers om deze kwestie diepgaand te bespreken en te ver­dui­delijken wat 2TEC2 doet als reactie op ver­andering.


Bij 2TEC2 beseffen we hoe belangrijk het is om te investeren in duur­zaamheid. We spannen ons voortdurend in om te innoveren en ons aan te passen aan ver­an­deringen.

Duur­zaamheid is niet gewoon een ont­werp­overweging, het is een exis­tentiële kwestie”
, legt Steve Wood, Interior Director bij tp bennett, uit. Rekening houden met cir­culaire eco­nomieën moet een onderdeel zijn van hoe we projecten ont­wikkelen, in termen van hoe elementen kunnen worden her­gebruikt, aangepast en gedeconstrueerd.”

Cir­cu­lariteit is iets wat 2TEC2 hoog in het vaandel heeft staan. We hebben onlangs een eigen recy­cling­fabriek gebouwd, waar we ons pro­duc­tieafval een nieuw leven geven en rege­nereren tot nieuwe, sterke tegels. Op die manier putten we minder uit niet-her­nieuwbare bronnen. Bovendien hebben we plannen voor een terug­na­me­programma.

Een deel van duurzaam ontwerpen en ontwerpen voor de toekomst, vandaag, betekent het ont­wikkelen van een waardering voor producten die een leven hebben gehad of die we een nieuw leven kunnen geven”
, beaamt Lindsay Roth, Principal en Design Director van Gensler.

Hoewel het belangrijk is om rekening te houden met de toekomst, zegt Paul But­terworth, directeur en Senior Designer van KKS Savills: We moeten zoveel mogelijk toe­komst­be­stendig zijn, maar we moeten ontwerpen voor vandaag – morgen is nog niet aan­gebroken. We kunnen de toekomst niet voorzien, maar we kunnen wel ontwerpen op een manier die aan­passing of evolutie mogelijk maakt.“

2TEC2 voorziet al in in deze behoefte. We spelen in op de modu­lariteit van vloeren, wat betekent dat je ze kunt oppakken en ver­plaatsen. Dat is duurzaam ontwerpen, maar ook ontwerpen voor ver­andering, met flexi­biliteit en aan­pas­sings­vermogen”, aldus Grace Agar.

Lees het volledige artikel hier.