Ontwerpen in een periode van verandering

Bij 2TEC2 luisteren we naar en houden we rekening met wat architecten en ont­werpers denken. We gingen een samen­werking aan met het tijd­schrift Mix Interiors om te onderzoeken hoe we de ruimtes waarin we leven moeten ontwerpen in een periode van ver­andering, met name kli­maat­ver­andering. Op uit­nodiging van Mix Interiors zat Grace Agar, onze directeur voor het Verenigd Koninkrijk, rond de tafel met ver­schillende ont­werpers om deze kwestie diepgaand te bespreken en te ver­dui­delijken wat 2TEC2 doet als reactie op ver­andering.


Bij 2TEC2 beseffen we hoe belangrijk het is om te investeren in duur­zaamheid. We spannen ons voortdurend in om te innoveren en ons aan te passen aan ver­an­deringen.

Duur­zaamheid is niet gewoon een ont­werp­overweging, het is een exis­tentiële kwestie”
, legt Steve Wood, Interior Director bij tp bennett, uit. Rekening houden met cir­culaire eco­nomieën moet een onderdeel zijn van hoe we projecten ont­wikkelen, in termen van hoe elementen kunnen worden her­gebruikt, aangepast en gedeconstrueerd.”

Cir­cu­lariteit is iets wat 2TEC2 hoog in het vaandel heeft staan. We hebben onlangs een eigen recy­cling­fabriek gebouwd, waar we ons pro­duc­tieafval een nieuw leven geven en rege­nereren tot nieuwe, sterke tegels. Op die manier putten we minder uit niet-her­nieuwbare bronnen. Bovendien hebben we plannen voor een terug­na­me­programma.

Een deel van duurzaam ontwerpen en ontwerpen voor de toekomst, vandaag, betekent het ont­wikkelen van een waardering voor producten die een leven hebben gehad of die we een nieuw leven kunnen geven”
, beaamt Lindsay Roth, Principal en Design Director van Gensler.

Hoewel het belangrijk is om rekening te houden met de toekomst, zegt Paul But­terworth, directeur en Senior Designer van KKS Savills: We moeten zoveel mogelijk toe­komst­be­stendig zijn, maar we moeten ontwerpen voor vandaag – morgen is nog niet aan­gebroken. We kunnen de toekomst niet voorzien, maar we kunnen wel ontwerpen op een manier die aan­passing of evolutie mogelijk maakt.“

2TEC2 voorziet al in in deze behoefte. We spelen in op de modu­lariteit van vloeren, wat betekent dat je ze kunt oppakken en ver­plaatsen. Dat is duurzaam ontwerpen, maar ook ontwerpen voor ver­andering, met flexi­biliteit en aan­pas­sings­vermogen”, aldus Grace Agar.

Lees het volledige artikel hier.