Strata

De lagen van de aarde vormen de inspiratie voor de Strata-collectie en worden duidelijk verwerkt in het design.

De volledige Strata collectie

Strata collectie

De lagen van de aarde vormen de inspiratie voor de Strata-collectie en worden duidelijk verwerkt in het design. Als stille getuige van onze evolutie vormt de fossiele gelaagdheid in rotsen en gesteenten een robuust spel van lijnen, een symbool van tijdloze voor­uitgang. Het lij­nenmotief van Strata ademt en leeft: oneindig en gevarieerd vormt het natuurlijke patroon een boeiende tekening op de vloer. De plaatsing van de bekleding kan bovendien op ver­schillende manieren en zorgt telkens voor een uniek en geo­metrisch lij­nenspel: diagonaal, kruisend, of dia­mant­gevormd – net als in de natuur zijn de moge­lijkheden eindeloos.

Download de catalogus

Bio-based
vloer­be­kleding

Strata is onze eerste Bio-based collectie. De samen­stelling om de PVC pellets te maken voor de toplaag bevat 45% her­nieuwbare plant­aardige kool­stoffen, ter ver­vanging van virgin fossiele koolstoffen.

Het gebruik van bio­ge­baseerde producten leidt tot een ver­mindering van CO2-uitstoot, schadelijk afval en energie- en water­verbruik tijdens productieprocessen.

Leer meer

Planken & tegels

De tegels en planken van de Strata-collectie zijn beschikbaar in 2 variaties:

  • A met een oplopend lijndesign
  • B met een aflopend lijndesign

Om de ver­schillende instal­la­te­patronen te creëren, moeten bestellingen 50% A- en 50% B‑planken of ‑tegels bevatten.

Instal­la­tie­patronen voor planken

Random Staggered A/B

Plank 20 x 75 cm (7.87″ x 29.53″)

Random Staggered AA/BB

Plank 20 x 75 cm (7.87″ x 29.53″)

Random staggered Mix A/B

Plank 20 x 75 cm (7.87″ x 29.53″)

Instal­la­tie­patronen voor tegels

Ashlar A/B

Tegel 50 x 50 cm (19.69″ x 19.69″)

Diamond A/B

Tegel 50 x 50 cm (19.69″ x 19.69″)

Projecten