Stripes

De Stripes-collectie is een speelse ver­zameling van patronen die gebruik maken van strepen in een pittige kleur om zo uw ruimte een speels effect te geven. 

De volledige Stripes collectie

Stripes collectie

De Stripes-collectie is een speelse ver­zameling van patronen die gebruik maken van strepen in een pittige kleur om zo uw ruimte een speels effect te geven. De com­binatie van dikke en dunne strepen zorgt voor een zowel strakke als speelse vormgeving. Deze collectie is ver­krijgbaar op rol en op tegels. De keuze maakt bij de Stripes een groot verschil in design. Op rol lopen de strepen oneindig door, wat een strak effect geeft. Bij tegels schieten de strepen wil­lekeurig door de ruimte. De
keuze in kleuren is beperkt, maar de uit­eindelijk resultaten zijn zeer divers.

Projecten