P&L Con­struction

Land

België

Sector

Kantoor

Architect

Interiors by Steven Vercruysse

Oppervlakte

1 m2 – 11 ft2

Product(en)

Coffee Bean

Vorm

Tegel 50 x 50 cm

In 2013 verhuisde het bouw­bedrijf P&L naar een nieuw gebouw dat op tra­di­tionele wijze werd opge­trokken en tegelijk beantwoordt aan strenge isolatie- en ven­tilatie-eisen die het kantoor helemaal energie-neutraal maken. Voor de klanten is de inrichting dan ook een streling voor het oog, dit zowel op esthetisch, informatief als op kwa­litatief vlak.

2TEC2 was het enige product dat aan al onze behoeften voldeed. Het unieke, naadloze aspect van de tegels en de hui­selijke, doch lichtjes indu­striële – look hebben een grote bijdrage geleverd aan een geslaagd concept! Onder­houds­vrien­de­lijkheid en gunstige plaat­sings­voor­waarden zijn natuurlijk ook een mooi mee­genomen troef.” Dieter Delaplace, Managing Director

Vloeren in dit project

Coffee Bean

Bekijk sample