De 3 C’s van 2TEC2: onze visie op duurzaamheid

Als bedrijf is het onze taak om de planeet te helpen beschermen. Elke dag nemen we concrete stappen om onze vloeren duurzamer te maken. We hebben onze acties samengevat aan de hand van 3 C’s.

Wij geloven erin dat stijl hand in hand gaat met duurzaamheid.”

Katia Dewitte

Care

Wij dragen zorg voor planeet en milieu

Wij pro­duceren met zin voor ver­ant­woor­de­lijkheid: we beperken ons gebruik van fossiele grond­stoffen en onze CO2-uitstoot.

  • We zijn 100% verticaal geïn­tegreerd in 1 locatie, wat onze CO2-uitstoot door transport beperkt. 
  • We gebruiken zoveel mogelijk her­nieuwbare energie dankzij onze zon­ne­panelen en Battery Energy Storage System (BESS).
  • Ons warm­te­te­rug­win­nings­systeem en koel­systeem met water in gesloten kring beperken ons energie- en waterverbruik. 
  • We leveren een positieve bijdrage aan 6 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Wij dragen zorg voor mens en gezondheid

  • 2TEC2 vloeren bevatten geen ftalaten en zware metalen.
  • Onze toplaag vangt vuil­deeltjes en houdt ze vast tot de volgende schoon­maakbeurt, wat bijdraagt aan een schonere lucht.
  • 2TEC2 vloeren zijn gemakkelijk schoon te maken met water, wat scha­delijke chemische schoon­maak­producten vermijdt.

Cir­cularity

Ons doel is om 0% nieuw fossiel materiaal te gebruiken en volledig recy­clebaar te zijn. Hoe bereiken we dit?

Bio-based materialen

We hebben een bio-based vinyl gecreëerd dat in de toplaag van onze Strata collectie wordt gebruikt. Deze laag bevat nu 45% meer her­nieuwbare bio­ge­baseerde koolstof ter ver­vanging van koolstof van nieuwe fossiele materialen.

Bio­ge­baseerde producten zijn afgeleid van materialen van bio­logische herkomst zoals planten. Ze zijn een her­nieuwbare grondstof, terwijl fossiele materialen een eindige hulpbron zijn.

Het gebruik van bio-based producten ver­mindert de CO2-uitstoot, het toxisch afval, en het energie- en water­verbruik tijdens de productieprocessen.

Gere­cyclede inhoud

Wij halen met elke 1000 m² 2TEC2vloeren het equivalent van 15.000 PET-flessen uit de afvalstroom. In de afgelopen 5 jaar hebben we de gere­cyclede PET-inhoud van de vilton­derlaag van onze producten verhoogd van 6% naar 70%. We werken er voortdurend aan om dit aandeel nog verder te ver­beteren.

Volledig recy­clebaar product


Alle 2TEC2 producten zijn 100% recy­clebaar. Onze materialen worden zorgvuldig op hun samen­stelling en prestaties getest. We gebruiken enkel pure materialen, zo kunnen we keer op keer onze producten recyclen, zonder verlies aan sterkte.

Eigen recy­cla­ge­fabriek


We hebben recent een nieuwe recy­cla­ge­fabriek gebouwd. Die zal pro­duc­tieafval omzetten in nieuwe, sterke en mooie tegels. Ze zullen dezelfde aanblik, sta­biliteit, prestaties, en duur­zaamheid hebben als onze andere vloeren. De nieuwe 2TEC2 tegels zullen meer dan 50% gere­cyclede inhoud bevatten.

Com­pliance

Wij voldoen aan uit­een­lopende gere­nommeerde inter­na­tionale cer­ti­fi­ceringen en labels, om dewereld te tonen hoeveel belang we hechten aan pro­duct­kwaliteit, algemene gezondheid en het milieu.

Daarnaast helpen wij onze klanten met de cer­ti­ficering volgens de inter­na­tionaal erkende gebouwnormen LEED en BREEAM door credits bij te dragen aan de score.