Hoe inte­ri­eur­ontwerp gebruiken om je werknemers te motiveren?

Het inte­ri­eur­ontwerp van een werkruimte speelt een cruciale rol bij de tevre­denheid van werknemers. Ontdek 4 manieren waarop 2TEC2-vloeren de sfeer en pro­duc­tiviteit in jouw kantoren kunnen bevorderen.

1. Biofiel ontwerp

Mensen hebben een ingeboren affiniteit met de natuur. De biofiele ontwerpen van 2TEC2 spelen in op deze behoefte door natuurlijke elementen te integreren in je werk-omgevingen. Het is bewezen dat dit stress ver­mindert, de sfeer verbetert, en cre­a­tiviteit en pro­duc­tiviteit bevordert.

2. Zoning’

Door meerdere van onze producten te gebruiken, kan je ruimtes afbakenen die voor ver­schillende acti­viteiten dienen. Werknemers halen voordeel uit een opgeruimde, gestruc­tureerde werkplek. Wie wil er nu geen gezellig hoekje om even pauze te nemen?

3. Comfort

Werknemers moeten zich de hele dag door fysiek com­fortabel voelen. De hybride vloer­be­dekkingen van 2TEC2 bieden hetzelfde loop­comfort als zachte vloer­op­lossingen.

Bovendien zorgt onze SonoFelt™-backing met 70% loop­ge­luid­reductie en 19 dB con­tact­ge­luid­reductie voor een serene werkomgeving.

4. Natuurlijk licht

De juiste hoe­veelheid licht is belangrijk om ver­moeidheid en vermoeide ogen tegen te gaan. Dankzij het brede scala aan licht­re­flec­tie­waarden (LRV*) van onze vloeren kan je een ruimte doen oplichten of juist over­be­lichting voorkomen.

LRV-brochure

*LRV is een score die weergeeft hoeveel een oppervlak licht weerkaatst.